המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

אדם לומד כל חייו,  משום כך חשוב לו בכל גיל להעצים את יכולות הלמידה שלו. 
התערבות בתהליכי הלמידה הבסיסיים מובילה להשבחת אופן הלמידה ,לשיפור ההסתגלות למצבים משתנים להישגיות ולמצוינות.
מרכז יה"ל פועל ומגשים על פי תפיסה זו.

ברוכי​ם הבאים

"כל אדם יכול ללמוד"


פעילויות המרכז

ההרשמה נמשכת...
קורס להכשרת מטפלים

מבוסס על גישה קוגניטיבית חברתית
ועל בסיס התנסות בלמידה מתווכת והעשרה אינסטרומנטלית.


חשיפה לכלי העשרה אינסטרומנטלית, וכלים נוספים המשמשים את בניית יסודות הלמידה.

שנת הלימודים בהיקף של 60 שעות , הלימודים יתקיימו בימי שני אחת לשבועיים בין השעות 15:00-19:00 
המחיר 2,400 ₪ 
הלימודים יתקיימו במרכז יה"ל יסודות הלמידה, רחוב התשבי 99 , חיפה.
פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 10 משתתפים.


לפרטים והרשמה -  04-8361086, yahelmanager@gmail.comלמידע נוסף 

תהליך בנית יכולות למידה מחייב מגוון של פעולות בהתאם לצרכים ולמטרות שהוצבו, לשם כך פותחו ביה"ל מספר מסגרות פעולה:
​"כל אדם יכול ללמוד"
זו תפיסת העולם המנחה את העשייה ביה"ל. התערבות בתהליכי הלמידה הבסיסיים, מובילה לשינוי באופן הלמידה של האדם ולשיפור הסתגלותו למצבים משתנים.
בבסיס העשייה של יה"ל האמונה כי כל אדם יכול להעצים ולהשביח את יכולת הלמידה שלו. 

העשייה ביה"ל מבוססת על שני יסודות עיקריים:
התנסות בלמידה מתווכת לפתרון בעייה נתונה מובילים את הפרט לצמיחה ולשיפור יכולת הלמידה. 
כנקודת מוצא לתהליך ההתערבות משמש
האבחון הדינמי
 המדמה תהליכי למידה ומאפשר בדיקה והגדרה של תהליכי הלמידה של האדם.
תוצריו מאפשרים הבנה של מקורות הכשל ודרכי התמודדות איתם אלה מהווים בסיס לתוכנית עבודה יעילה.

הצבת מטרות ברורות וקביעת דרכי התערבות.
הבניית יכולות למידה חוצות תחומים ומקצועות. 

לדעת עוד

צור קשר: 04-8361086