פי"ל בקיץ  - פיתוח יכולות למידה


פי"ל בקיץ  - פיתוח יכולות למידה
פי"ל (פיתוח יכולות למידה) 
היא תוכנית לקיטנות הקיץ לכיתות א' וב'.

 תוכנית פעילות לתלמידי הקייטנות המיועדת להשבחת
 תהליכי החשיבה והלמידה בהתאמה לגיל הלומדים.
התוכנית הממוקדת בהקניה והשבחה של מיומנויות יסוד בתחום השפה (קריאה, כתיבה והעשרת שפה),  פיתוח חשיבה מופשטת, טיפוח יכולת התקשורת, הבניית קשב ועוד.
התוכנית כוללת מגוון הפעלות מובנות ומדורגות לפעילות של שעתיים בכל יום,  המאוגדות בשני אוגדנים של דפי עבודה לתלמיד, האחד לכיתה א' והשני לכיתה ב'. היא מלווה במדריך למורה ובסרטון הדרכה למורה.