פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן
בדיאלוג בין אישי, בין מטפל ומטופל, נפגש לא אחת המטפל או המורה בצורך בהיוועצות.

ביה"ל יסודות הלמידה, מאמינים, כי יש חשיבות גדולה ליתן מענה מקצועי מותאם לצרכיו הייחודיים של המטפל/המאבחן

הנתקל בקושי מיוחד או מעוניין להוביל תהליך למידה משמעותי.

המענה מבוסס על הערכת דרכי פעילותו של המטפל/ המאבחן/ המורה, התאמה של תוכניות עבודתו ,וכן תרגום אופרטיבי

תוך עיצוב וניסוח עקרונות תיווך התואמים לצרכיו.

אנו יוצרים מסגרות המפגישות בעלי עניין/מקצוע משותף בקבוצה קטנה, המאפשרת דיון, ניתוח ומענה לצרכי המשתתפים.

תוכנית הלימודים בפועל מעוצבת על פי הצרכים של המשתתפים בסדנא.


סדנאות תמיכה לאנשי מקצוע

צור קשר: 04-8361086