פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

נקודת המוצא בתהליך העצמת הפרט והקבוצה הוא מיפוי המצב הקיים , המיפוי יכול להיות מבוסס על אבחון דינמי של יכולות הלמידה.
על בסיס האבחון נבנית תוכנית אישית או קבוצתית המציבה מטרות לשיפור יכולת הלמידה.
תהליך הפיתוח הוא שילוב של התערבות ייחודית והפעלת גורמים נוספים הפעילים בחיי הפרט והקבוצה (לדוגמה: הורים, מורים, גננות)

המעורבות ביה"ל כוללתץ הקניית דרכי התמודדות עם בעיות, פיתוח אסטרטגיות, בנייה של כלים שונים ותוך כך יצירת מודעות ומוטיבציה.
בהמשך מתגבשים הכלים לכל מיומנות. הפעילות יכולה להתמקד בארגון , שפה, התנהגות, תקשורות, קשב ומשך פעילות.

קהל היעד:
לומדים בכל הגילאים (גיל הרך, ילדים ומבוגרים) המעוניינים בהעצמת יכולת הלמידה להשגיות\,מצויינות.
לומדים בעלי קשיי למידה המעוניינים בפתרון או שיפור היכולת.
אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

בניית יכולות

צור קשר: 04-8361086