פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

העמקת ידע בנושאים ספציפיים בתחומי עיסוק טיפוליים או אבחוניים הינו נדבך חיוני והכרחי בפעילות המקצועית.

המטפל /מאבחן נדרש להיחשף לתהליך למידה תמידי.

חשיבות רבה טמונה בהעמקת ידע לאורך השנים, וביצירת שליטה מיטבית של המטפלים /המאבחנים בכלים ובדרכי

הפעילות , בהבנה של יסודות הלמידה ויצירת סיטואציות מאפשרות שינוי.

מוצע קורס  המיועד לאנשי מקצוע פעילים במטרה להעמיק את הידע האינטגריבי שיעסוק בסוגיות נבחרות וניתוחי אירוע,

• הכרות והתנסות בכלי אבחון וטיפול חדשים

• העמקת השליטה בדיאלוג הטיפולי על ידי התנסות בלמידה מתווכת הלכה למעשה.

• ניתוח והעמקת ידע בזיהוי והתמודדות עם מקורות הכשל באמצעות תיאורי מקרים.העמקת ידע

צור קשר: 04-8361086