פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

•  המשחק הינו פעילות עצמאית חיונית.
•  שימוש במפתחות הלמידה יקדם כל ילד, יצמיח ויעודד מצוינות
•  יצירת סקרנות והנעה יעצים את היצירתיות.
•  שימוש ב"מפתחות הלמידה" יכין את הילדים להתמודדות עם אתגר חינוכי מבחינה קוגניטיבית, רגשית וחברתית.
•  הגברת מעורבות ההורים בלמידה באמצעות מתן כלים לסיוע לילד, יהדקו את
הקשר בין ההורה, הילד והסביבה הלימודית.
•  השימוש ב"שפה סימלית" (סכמות, תרשימים וכו') מאפשר התמחות בהתמודדות
עם משימות לימודיות מורכבות.
•  בחיי היומיום כמו גם בביצוע משימות לימודיות יש להשתמש במפתח יכולות המאפשר איסוף מידע, תכנון ובקרה.
•  יצירת מבני חשיבה יאפשר היווצרות תהליכי התפתחות אין סופיים.עקרונות יהל בגיל הרך:

צור קשר: 04-8361086