פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן


במהלך האבחון פוגש המאובחן בשלל בעיות ממגוון תחומים, הוא מתמודד עם כל אחת מהן תןך הפעלת יכולותיו והפגנתן.
באמצעות דיאלוג הוא מתנסה בלמידה מתווכת, בונה אסטרטגיות ועקרונות, רוכש מושגים ומפתח מודעות לדרכי עבודתו ואופן מחשבתו.

תהליך הלמידה חושף בפני המאבחן והמאובחן את היכולות והחולשותף את יעילות דרכי התמודדותו, ואת האופן ועצמת השיפור ביכולת הלמידה שהתרחש במהלך האבחון. מידע זה בונה אצל המאובחן תחושת מסוגלות, מצביע על יכולתו לשפר, על הדרך בה ניתן להגביר יכולת ויעילות עבודה, בונה מוטיבציה ומציב בפניו מטרות להשגה.
המאבחן מגלה באמצעות התהליך את המפתחות לעיצוב תוכנית ההתערבות שמטרתה שיפור וייעול יכולת הלמידה של המאובחן.

אבחון דינמי יכול להתבצע גם בקבוצות\כיתות. הוא דומה במהותו לאבחון הפרטני, כולל גם הוא את שלושת חלקי האבחון אולם מופעל בקבוצה.
במהלך האבחון הקבוצתי מנוצר דאלוג בין המאבחן לקבוצה ובין הפרטים לבין עצמם בתוך הקבוצה. זהו דיאלוג שיוצר " מארג של תיווך" שהוא בעל עצמה גדולה בהרבה מן ההתנסות בדיאלוג הפרטני, הוא פועל עפ"י עקרונות מדודים ומוקפדים המאפשרים ניתוח סטטיסטי של הנתונים ויצירת מיפוי של הקבוצה ושל כל פרט בקבוצה.
בעקבות המיפוי ניתן להבין ולזהות דרכי למידה של יחיד ושל קבוצה ולהעריך את יכולת הלמידה של כל אחד מהם. אבחון מסוג זה מאפשר הגדרה של דרכי הוראה\התערבות\תיווך, הצבת מטרות לקבוצה וליחיד בתוכה ובניה של תוכנית עבודהמתאימה לכל אחד מהם.

לדעת עוד

תהליך האבחון

צור קשר: 04-8361086