פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן

התוכנית ממוקדת בפיתוח יכולת הלמידה בגיל הרך. בבסיסה ניצבת הנחת יסוד, שחשיבה ויכולת למידה ניבנות באמצעות שימוש בכלים בסיסיים, ומהוות תנאי להצלחה בכל פעילות תרבותית.
שהם תנאי להצלחה בכל פעילות תרבותית.
הנחת יסוד נוספת כרוכה בהבנה שתהליך הלמידה מתקיים בראש וראשונה באינטראקציה בינאישית, ורק אחר כך חל תהליך של הפנמה.כלים תרבותיים מהווים מסלול משמעותי ביותר לפיתוח היכולות (סימנים ויזואליים, סמלים, מודלים, תוכניות, תכנים, מפות, נוסחאות, שפה וכו'). כלים אלה נתפסים אצל הילד כאמצעי ביצוע פעילות והשגת מטרה. הם אינם נלמדים באופן בלעדי ומבודד כמיומנויות ( skills ), ומשמשים כאבני יסוד ובניה של כלי חשיבה גבוהים יותר.
כאשר ילד לומד להשתמש בכלים תרבותיים, מתפתחות ומתעצבות יכולות ואיכויות פסיכולוגיות.
יהל בגיל הרך אינה ממוקדת במהות הנלמד (המה? ) אלא בכלים תרבותיים (האיך?) . בצד פיתוח כישורי הלמידה והידע היא שואפת להצמיח ולהעצים את יכולות הלמידה.

התוכנית מזמנת ניסיונות למידה אופטימליים בעלי מספר מאפיינים:
•  גירויים ונסיונות הנותנים מענה במדויק לדרכי הלמידה של הילד ולהתפתחותו.
•  מאתגרים אך בה בעת ברי השגה.
•  מרגשים, מהנים ומענגים.
•  משלבים פעילות של ילדים ובוגרים (מורים, הורים, אחים) – התנסות בלמידה מתווכת.
כל אלה יוצרים יחד תנאים לפתיחות וגמישות מחשבתית ללמידה , להנעה ו"פריחה" של יצירתיות.

התוכנית כולה מיועדת ליישום בגני ילדים

כיצד פועלת יהל בגיל הרך?

צור קשר: 04-8361086