פיתוח יכולות למידה

המרכז לאבחון ופיתוח יכולות למידה בהנהלת ד"ר רות קאופמן


 
תקציר הרצאה בכנס שנערך בחנוכה , ינואר 2007.
 
האבחון הדינמי – התהליך כאמצעי לאבחנה מבדלת בין תלמידים הסובלים מקשיי למידה לבין תלמידים שוני תרבות , פתיחת צוהר אל התהליך אצל תלמידים יוצאי אתיפיה
ד"ר רות קאופמן, יה"ל יסודות הלמידה, חיפה.
 
תלמידים שוני תרבות מגיעים ממערכת בעלת נורמות , ערכים ומושגים שונים. אלה נוצרו כתוצאה מחשיפה לדיאלוג תרבותי (התנסות בלמידה מתווכת) וצמיחה בתרבות שונה. על רקע זה מתגלה קושי בלמידה (רכישת שפה כתובה , נורמות בית ספריות וכו') אצל תלמידים שוני תרבות. קיים הבדל בין תלמידים שהם שוני תרבות לבין תלמידים בעלי קשיי למידה על רקע נוירולוגי, התפתחותי , התנהגותי או סביבתי, זאת בשל מקורו השונה של הקושי, אבחנה מבדלת מאפשרת זיהוי דרכי התמודדות אחרות.  תלמידים יוצאי אתיופיה מאופיינים בשונות תרבותית חריפה . אוכלוסייה זו מאופיינת בקושי בלמידה של מיומנויות בית ספריות ותהליכי השתלבות ארוכים יחסית.
אמצעי האבחון המקובלים תלויי תרבות, ולכן אינם מהווים מענה. אבחון וטיפול בתלמידים אלו מחייב גישה אבחונית שונה.
 
האבחון הדינמי הוא דיאלוג  אבחוני, הכולל התערבות מלמדת . התהליך המובנה מאפשר יצירה של  "דגמי" למידה ומעמיד את הנבחן בפני אפשרויות לשינוי . האבחון ממוקד בתהליכי הלמידה וככזה מכיל תהליך למידה ומאפשר התבוננות במרכיביו. האבחון הדינמי מאפשר סיווג תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ודרך לניבוי הישגיהם הלימודיים . הוא נותן כלים בידיו של המטפל לשיפור איכות הלמידה של התלמיד, לשיפור יכולת ההסתגלות שלו בחיי יומיום, תוך שימוש בסיטואציות שאינן אבחוניות טהורות.  (EDA,  Kaufman & Burden, 2005  ). באמצעותו ניתן לזהות במדוייק את יסודות הלמידה, להגדיר את מקורות הכשל ולמצוא דרכים להתמודדות עם הכשל (קאופמן, 2001 (.
 
תהליך של אבחון דינמי לתלמידים יוצאי אתיופיה מאפשר לזהות תהליכי למידה  אופיינים , להבין את מקורות הכשל והגדיר את האמצעים הנדרשים לשם שיפור תהליכי ההסתגלות שלהם.
במהלך ההרצאה יוצגו תיאור הקשיים האופייניים לאוכלוסיה, מבנה האבחון, השוואה בין תלמידים עולים יוצאי אתיופיה ותלמידים יוצאי רוסיה שחוו את אותו אבחון  וניסוח דרכי התערבות עיקריות היעילות לאוכלוסיה של תלמידים יוצאי אתיופיה.
ההרצאה תלווה בדוגמאות לאבחונים שנערכו לאחרונה לתלמידים יוצאי אתיופיה במוסדות חינוכיים בצפון הארץ והדגמת תוכניות העבודה שנגזרו מן האבחונים.


צור קשר: 04-8361086